რა გამოკვლევები გეკუთვნით უფასოდ სახელმწიფოსგან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით

რა გამოკვლევები გეკუთვნით უფასოდ სახელმწიფოსგან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით

ფოტო არქივიდან:

საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა 2013 წელს 28 თებერვალს ამოქმედდა და ამ პროგრამის მიზანია სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის ფინანსური მხარდაჭერის შექმნა იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ჯანმრთელობის დაზღვევა.

პაკეტები განსხვავდება პროგრამაში შეტანილი კატეგორიების მიხედვით. უფრო ზუსტად, ისინი სარგებლობენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის უპირატესობებით:

  • პირები, რომელთა ოჯახებიც რეგისტრირებულნი არიან “სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში” და რომლებსაც 70 000-დან 100 000 სარეიტინგო ქულა ენიჭებათ;
  • 6-დან 17 წლამდე (ჩათვლით) ასაკის პირები;
  • ფიზიკური პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი 40 000 ლარზე ნაკლებია და ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარი ან მეტი;
  • ყოველთვიური შემოსავალი 1000 ლარზე ნაკლები ან სხვა პირები.

გარდა ამისა, გამოყოფენ სამიზნე ჯგუფებს, როგორიცაა ვეტერანები, პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის მქონე პირები.
პროგრამის მომხმარებელს უფლება აქვს აირჩიოს სამედიცინო დაწესებულება მთელი საქართველოს მასშტაბით.

გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად მომხმარებელს შეუძლია დარეგისტრირდეს სურვილისამებრ შერჩეულ ნებისმიერ მომსახურების მიმწოდებელთან (სპეციალურად შემუშავებულ სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციისთვის მომხმარებლის თანხმობის ფორმის შევსების საფუძველზე). ამასთან, რეგისტრაციის შეცვლა შესაძლებელია 2 თვეში ერთხელ. პროგრამის გამოყენებით პირს უფლება აქვს დარეგისტრირდეს მხოლოდ ერთ კლინიკაში-დაწესებულებაში, რომელიც უზრუნველყოფს დაგეგმილ ამბულატორიულ მომსახურებას.

გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მისაღებად, სამედიცინო დაწესებულების არჩევისას არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს.

ნინოწმინდის კლინიკა ასევე შედის იმ დაწესებულებების სიაში, რომლებიც ემსახურებიან პაციენტებს საქართველოში საყოველთაო სამედიცინო დახმარების პროგრამის ფარგლებში. კლინიკაში შეგიძლიათ მიიღოთ ტესტების სია, რომელთაგან არის ფასიანი და უფასო. მაგალითად, უფასო ტესტებიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ სისხლის საერთო ანალიზი (ქოლესტერინი, ჰემოგლობინი, პროთრომბინი და ა.შ.). PSH ანალიზი პენსიონერებისთვის და სუც. დაუცველებისთვის უფასოა, ხოლო სხვა მოქალაქეებს მოუწევთ მომსახურების 30% – ის გადახდა.

ვრცლად ფასიანი და უფასო ანალიზების შესახებ ჩვენს აუდიო მასალაში ლიდა სავოიანთან ერთად:

Radio NOR · Платные и бесплатные анализы