ახალი შესაძლებლობები ბიზნეს სექტორისთვის

ახალი შესაძლებლობები ბიზნეს სექტორისთვის

15 დეკემბერს, ქალაქ ნინოწმინდაში, ახალგაზრდული ცენტრის ოფისში, მეწარმეებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარდა ტრენინგი, თუ როგორ უნდა დაწერონ ბიზნეს პროექტი და როგორ მიმართონ საგრანტო კონკურსებს, კერძოდ, “ერთობა მრავალფეროვნების მეშვეობით” პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსს, რომელსაც UNA Georgia ახორციელებს.

ტრენერ გრიგორ პანსულის თქმით, დღევანდელი ტრენინგის მიზანია იმის ახსნა, თუ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს კომპეტენტური ბიზნეს იდეა.

პანსულამ დეტალურად გამოავლინა განაცხადის ყველა პუნქტი და მაგალითებით აჩვენა რა და როგორ უნდა დაიწეროს, რათა სწორად წარადგინოს აპლიკანტმა ინვესტორს თავისი ბიზნეს იდეა. შეხვედრაზე ისაუბრეს ბიზნეს გეგმის მომზადებაზე და მიაწოდეს ინფორმაცია ფინანსური რესურსების შესახებ, სადაც შესაძლებელია ფინანსური მხარდაჭერის მოძიება.

კითხვაზე, თუ რატომ იყენებენ გამოცდილი წარმომადგენლები საგრანტო პროგრამებს უფრო ხშირად და დამწყებთათვის რთულია კონკურენცია და გრანტების მიღება, გრიგორ პანსულიამ უპასუხა, რომ ეს განპირობებულია მათი გამოცდილებით, ვინც უკვე მიიღო გრანტები, მათი ცოდნით, თუ როგორ უნდა წარმოადგინონ თავიანთი იდეა სწორად. სწორედ ამიტომ, ჩვენ დღეს აქ ვართ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია და ავუხსნათ, თუ როგორ სწორად მივაწოდოთ ბიზნეს პროექტი, რათა ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა კომპეტენტურად მიმართოს გრანტებს.

საგრანტო კონკურსი საქართველოს გაეროს ასოციაციამ USAID-ის “ერთობა მრავალფეროვნების მეშვეობით” პროგრამის ფარგლებში გამოაცხადა. ინდივიდუალური გრანტების ოდენობა მერყეობს $2,500-დან $120,000-მდე. UNA-Georgia იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში, დაფინანსების უფრო მაღალი ოდენობა დაუშვას.

UNA-საქართველოს შეფასებით, ყოველწლიურად დაახლოებით 15-20 გრანტი გაიცემა. არასამთავრობო სექტორისთვის გრანტები გულისხმობს სრულ დაფინანსებას, ხოლო ბიზნესისთვის აუცილებელია განმცხადებლის თანადაფინანსება გრანტის 50% – ის ოდენობით.

Radio NOR · Новые возможности для бизнес сектора