რა სამუშაოები ჩატარდება მუნიციპალიტეტში 2024-2027 წლებში

რა სამუშაოები ჩატარდება მუნიციპალიტეტში 2024-2027 წლებში

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიამ ინფრასტრუქტურული პროექტების სამწლიანი სტრატეგიული გეგმა დაგეგმა.

ბოლო სამი წლის განმავლობაში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში არაერთი სამშენებლო პროექტის განხორციელება იგეგმება.

წლის ქვემოთ გათვალისწინებული დაგეგმილი პროექტები შეიძლება შეიცვალოს დამატებითი დაფინანსების შემთხვევაში, ასევე დაფინანსების შემცირების შემთხვევაში.

სამწლიან სტრატეგიულ გეგმაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სოფლების მიმართულებით, ასევე სოფლის შიდა გზების მოასფალტებას.

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის დაგეგმილია:

2024 წელს: 4,501,700 ლარი

2025 წელს: 10,424,500 ლარი

2026 წელს: 5,691,500 ლარი

2027 წელს: 6,202,700 ლარი

დაგეგმილია სარიტუალო სახლების, კულტურული ობიექტებისა და სპორტული დარბაზის შეკეთება:

2024 წელს: 1,610,300 ლარი

2025 წელს: 2,625,000 ლარი

2026 წელს: 700,000 ლარი

2027 წელს: 700,000 ლარი

2024 წელს დაგეგმილი ასფალტირების პროექტები მოიცავს: ქალაქის ქუჩებზე ორმოების შეკეთებას და მუნიციპალიტეტის სოფლებისკენ მიმავალ ასფალტირებულ გზებე ორმოების შეკეთებას; ქალაქ ნინოწმინდის სასაფლაოებისკენ ორი გზის მოასფალტებას; სოფელ სათხას შიდა გზის მოასფალტებას; ჟდანოვაკან–სამების გზის მოასფალტებას; სოფელ ოროჯალარის შიდა გზის მოასფალტებას; პოკა – ვლადიმიროვაკას გზის მოასფალტებას.

მოასფალტების პროექტები 2025 წელს მოიცავს: ჟდანოვაკან-სამებას გზის მოასფალტებას; ფოკა – ვლადიმიროვკის გზის მოასფალტებას; სოფელ ყულალისის შიდა გზის მოასფალტებას; სოფელ ეფრემოვკის შიდა გზის მოასფალტებას; სოფელ ტამბოვკის შიდა გზის მოასფალტებას; სოფლების ჯიგაშენის, დ.ხანჩალის, მამზარას, ოროჯალარის, დილიფის შიდა გზების მოასფალტებას. სათხა-ორჯალარის გზის მოასფალტებას.

2026 წელს დაგეგმილი ასფალტირების სამუშაოები: სოფელ გორელოვკის შიდა გზის მოასფალტება; სოფელ ჯიგაშენის შიდა გზის მოასფალტება; სოფელ ოროჯალარის შიდა გზის მოასფალტება; სოფელ ტამბოვკის შიდა გზის მოასფალტება.

2027 წლისთვის დაგეგმილია შემდეგი მოასფალტების სამუშაოები: სოფელ პ.ხანჩალის შიდა გზის მოასფალტება; სოფელ ხორენიას შიდა გზის მოასფალტება; სოფელ სათხა – ოროჯალარისკენ მიმავალი გზის მოასფალტება; სოფელ განძას შიდა გზის მოასფალტება; სოფელ ეშთიას შიდა გზის მოასფალტება.

მუნიციპალიტეტი ასევე უზრუნველყოფს სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც 2024 წელს განხორციელდება, აღწერილია ჩვენს წინა მასალებში.

ქვემოთ მოცემულია 2025-2026 წლების დაგეგმილი ძირითადი პროექტები: სოფლების გაზიფიცირება (სამება, ჟდანოვი, ორლოვკა, ტამბოვკა, როდიონოვკა). ნიოწმინდის საბავშვო ბაღის რემონტი. სოფელ გორელოვკაში ამბულატორიის მშენებლობა. სათამაშო მოედნების მშენებლობა სოფლებში სამება, მამზარა, გონდრიო. სოფელ მამზარაში საბავშვო ბაღიც აშენდება.

ყურადღება ასევე დაეთმობა დასუფთავებასა და გარემოს დაცვას, ასევე რიგ სხვა პროექტებს, რომელთა შესახებ ჩვენს შემდეგ მასალებში მოგახსენებთ.