ძველ პირადობებს უფასოდ შეცვლით – ვის შეეხება იუსტიციის მინისტრის მიერ დაანონსებული აქცია?

ძველ პირადობებს უფასოდ შეცვლით – ვის შეეხება იუსტიციის მინისტრის მიერ დაანონსებული აქცია?

იუს­ტი­ცი­ის მი­ნის­ტრო­ბის კან­დი­დატ­მა რატი ბრე­გა­ძემ ლა­მი­ნი­რე­ბუ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბის ID ბა­რა­თე­ბით უფა­სოდ ჩა­ნაც­ვლე­ბის აქ­ცია და­ა­ა­ნონ­სა.

ამის შე­სა­ხებ რატი ბრე­გა­ძემ სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტში, მთავ­რო­ბი­სათ­ვის ნდო­ბის გა­მო­ცხა­დე­ბის სა­კი­თხის გან­ხილ­ვი­სას კო­მი­ტე­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სხდო­მა­ზე გა­ნა­ცხა­და,

მან სა­მი­ნის­ტროს 2024 წლის გეგ­მებ­ზე ისა­უბ­რა.

“2011 წლამ­დე გა­ცე­მუ­ლი ლა­მი­ნი­რე­ბუ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბი უსას­ყიდ­ლოდ ჩა­ნაც­ვლდე­ბა ახა­ლი ელექტრო­ნუ­ლი მოწ­მო­ბე­ბით, რის შე­დე­გა­დაც მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სწრა­ფად და შე­უ­ზღუ­და­ვად შეძ­ლე­ბენ სა­ხელ­მწი­ფო სერ­ვი­სე­ბით სარ­გებ­ლო­ბას”, – გა­ნა­ცხა­და რატი ბრე­გა­ძემ.

AMBEBIGE