საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დეპოზიტების მოცულობა იზრდება

საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დეპოზიტების მოცულობა იზრდება
რუსეთის მოქალაქეების ანგარიშები საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დეპოზიტების მესამედს შეადგენს.
უცხოელები ქართულ ბანკებში 7,85 მილიარდ ლარს ინახავენ, რაც 1,1 მილიარდი ლარით მეტია 2023 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ნათქვამია საქართველოს ეროვნული ბანკის მასალებში.
მარეგულირებლის ინფორმაციით, 2022 წლის მარტის მდგომარეობით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დეპოზიტების მოცულობა 4,15 მილიარდს, ხოლო 2023 წლის მარტის მდგომარეობით – 6,75 მილიარდ ლარს შეადგენდა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დეპოზიტები კომერციულ ბანკებში დეპოზიტების მთლიანი მოცულობის 28,4%-ს შეადგენს.
ამასთან, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ანგარიშებზე თანხის 83% უცხოური ვალუტაა. საქართველოს მოქალაქეების ანგარიშებზე უცხოური ვალუტა მთლიანი სახსრების 57%-ს შეადგენს.
მიმდინარე წლის თებერვალში საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა რუსეთის მოქალაქეების მიმართ მოთხოვნები შეარბილა და დეპოზიტების პროცენტი უცხოურ ვალუტაში, რომლის მოთხოვნა დაუყოვნებლივ შეუძლებელი იქნება, 80%–დან 40%-მდე შეამცირა.
რუსეთის დეპოზიტების ლიკვიდურობის დონე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ჯერ კიდევ 2023 წლის მაისში 80%-მდე დაადგინა. თუმცა, განახლებული შეფასებით, ამ განაკვეთის მაღალ ნიშნულზე შენარჩუნების საჭიროება დღის წესრიგში აღარ დგას.
საბანკო ანგარიშების მიხედვით, საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების ანგარიშები უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა დეპოზიტების მესამედს შეადგენს.