ახალი ფორმატი: ბიუჯეტირება ნინოწმინდაში მოქალაქეების მონაწილეობით

ახალი ფორმატი: ბიუჯეტირება ნინოწმინდაში მოქალაქეების მონაწილეობით

2024 წლისთვის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 20 000 ლარია გამოყოფილი, რომელიც მოსახლეობის მიერ შემოთავაზებული პროექტების დასაფინანსებლად იქნება გამოყენებული. ქალაქის მაცხოვრებლები პასიურები იყვნენ განაცხადების წარდგენაში, თუმცა მათ ამ შესაძლებლობის შესახებ რამდენჯერმე შეატყობინეს ქალაქში შეხვედრებისა და მედიის ვებსაიტებზე ინფორმაციის საშუალებით.

განაცხადების მიღება 15 ივლისს დაიწყო და 25 აგვისტოს დასრულდა. სულ 4 განაცხადი იყო წარდგენილი. სამი მათგანი ნორაშენისა და ჭოჭაშენის უბნებში სპორტული და საბავშვო მოედნის მშენებლობას უკავშირდება. მეოთხე პროექტი ეხება მეცხოველეობისთვის სასმელი თასების შექმნას.

მათ შორის, ვინც გადაწყვიტა მერიისთვის მიემართა, იყო ჰაიკაზ ელოიანი. მას მიაჩნია, რომ მთავარია მონაწილეობა, არ აქვს მნიშვნელობა პროექტი შეირჩევა თუ არა. მან შემოგვთავაზა პროექტი ბავშვებისთვის დასასვენებელი ზონის შექმნისა და ახალგაზრდებისთვის ტრენაჟორების დამონტაჟების მიზნით. გადაწყვეტილება იმიტომ მიიღეს, რომ ამ ტერიტორიაზე სათამაშო მოედნები და სავარჯიშო მოწყობილობები არ არის. აქ ბევრი ბავშვი და ახალგაზრდა ცხოვრობს, რომლებიც იძულებულნი არიან წავიდნენ ცენტრალურ პარკში დასასვენებლად.

გამარჯვებული პროექტი შეირჩევა მოსახლეობაში ხმის მიცემით. წარმოდგენილი განაცხადები მერიის მიერ განხილვის პროცესშია. შემდეგ საზოგადოების მიერ გამარჯვებული პროექტის შერჩევის პროცესი მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება.

ადგილობრივი ბიუჯეტის განხილვაში მონაწილეობისას მათი პასიურობის მიზეზებზე მოსახლეობის აზრის გასარკვევად, რადიო NOR- მა Facebook-ის გვერდზე გამოკითხვა ჩაატარა. 42% – მა უპასუხა, რომ ისინი არ მონაწილეობენ, რადგან თვლიან, რომ მათი აზრი გაითვალისწინება; 40% – მა უპასუხა, რომ ისინი არ არიან დაინტერესებულნი, მხოლოდ 3% – მა უპასუხა, რომ ისინი მონაწილეობენ პროექტში.

მერიის საპილოტე პროექტის ფარგლებში საინფორმაციო პროგრამა “ნინოწმინდის სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესი” 20 ივნისს დაიწყო.

ჩვენ დავაკვირდებით პროექტის შერჩევის პროცესს და მის ჩართვას 2024 წლის ბიუჯეტში და გავაგრძელებთ ჩვენს სამომავლო მასალებში გამოქვეყნებას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი აუდიო მასალა:

Radio NOR · Новый формат: Бюджетирование с участием граждан в городе Ниноцминда