დისკუსიები და გადაწყვეტილებები საკრებულოს სხდომაზე

დისკუსიები და გადაწყვეტილებები საკრებულოს სხდომაზე

დღეს, 9 ოქტომბერს, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შეხვედრა გაიმართა, სადაც ორი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს და დაამტკიცეს.

შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია სამი დღის წინ გამოცხადდა და გამოქვეყნდა როგორც სოციალურ ქსელ Facebook-ზე საკრებულოს ოფიციალურ გვერდზე, ასევე მერიის მესამე სართულზე არსებულ საინფორმაციო დაფაზე.

პირველი კითხვა ხარჯებისა და შემოსავლების ნაწილში 2023 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას ეხებოდა. ნაგავმზიდი მანქანის შესაძენად ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილი 200,156 ლარით გაიზარდა; დამატებით გადასახადებზე გაიზარდა 188,000 ლარი; მერიის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი გაიზარდა ქალაქის პარკებსა და მერიაში ვიდეოთვალთვალის შესყიდვისა და მონტაჟისთვის; 50,000 ლარით გაიზარდა მერიის სხდომათა დარბაზში სკამების შესაძენად; 14,000 ლარი – ყულალის და როდიონოვკის სოფლების საბავშვო ბაღებში სამფაზიანი კავშირისთვის; 105,000 ლარი გორელოვკასა და ეშტიაში ტრენაჟორების შესაძენად; 14,0000 ლარი – ყულალის და როდიონოვკის სოფლების საბავშვო ბაღებში სამფაზიანი კავშირისთვის; 15 000 ლარი – სოფელ ფარავანში საბავშვო ატრაქციონის შეძენა-მონტაჟისთვის.

მეორე საკითხი ეხებოდა სასოფლო-სამეურნეო მიწის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის გაცემას. ანუ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული 450 ჰექტარი მიწიდან 2,027 მეტრი მიწა სახელმწიფოს უნდა გადაეცეს. ეს მიწის ნაკვეთი წყალმომარაგების კომპანიას საცურაო აუზის მშენებლობისთვის გადაეცემა.

ეს ორი საკითხი დაადასტურა ყველა დამსწრე დეპუტატმა.

Radio NOR · Заседание Бюджета: Обсуждение и Принятые Решения в Сакребуло