პარკისადმი მოსახლეობის დაუდევარი დამოკიდებულება და მერიის დაგვიანებული პასუხი

პარკისადმი მოსახლეობის დაუდევარი დამოკიდებულება და მერიის დაგვიანებული პასუხი

ქალაქ ნინოწმინდის ახლად გარემონტებულ ცენტრალურ პარკში შეუძლებელია არ შეინიშნოს პარკის ტექნიკისადმი დაუდევარი დამოკიდებულება.

როდესაც პარკი სავალალო მდგომარეობაში იყო, ყველა მაცხოვრებელმა აღნიშნა, რომ არ იყო ნორმალური ადგილი დასასვენებლად, სადაც მათ შეეძლოთ თავისუფალი დროის გატარება. ახლა, ცენტრალური პარკის რეკონსტრუქციის შემდეგ, ქალაქის მაცხოვრებლებმა და სტუმრებმა მიიღეს ულამაზესი ადგილი დასასვენებლად და თავისუფალი დროის გასატარებლად. თუმცა, ზოგიერთმა მცხოვრებელმა დაიწყო ამ პარკში ინვენტარის გატეხვა და გაფუჭება. რადიო NOR-მა არაერთხელ შეატყობინა დაუდევარი დამოკიდებულების შესახებ და თუმცა დღეთიდღე მოსახლეობის მხრიდან დაუდევარი დამოკიდებულება იზრდება.

23 ოქტომბერს წერილობით მივმართეთ მეროას, რათა საბოლოოდ გაირკვეს, დასრულდა თუ არა ქალაქის პარკებში სამუშაოები და გადაეცა თუ არა ისინი მერიის მენეჯმენტს და რა გეგმები აქვს მერიას პარკში მდებარე საპირფარეშოსთან დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებაზე. პასუხი უნდა მიღებულიყო 10 დღის განმავლობაში.

პასუხი მივიღეთ 16 ნოემბერს. როგორც მერიიდან გვითხრეს, სამომავლოდ მერია ცენტრალურ პარკსა და ჰაიოს-ქართლოსის პარკში სათვალთვალო კამერების შეძენასა და დამონტაჟებას გეგმავს, რაც დარღვევების პრევენციას შეუწყობს ხელს.

მუხლი 40. საჯარო ინფორმაციის გაცემა 1. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270?publication=43&fbclid=IwAR0RCEzjggZ3rpQ1JeSLLwlrLA90F_uhTk_JrR08g16Y57aoDtzVPAj75U4

ამჯერად მოსახლეობამ ელექტრო ფარის კარი გატეხა. ახლა კი ნებისმიერ მცხოვრებელს შეუძლია ჩართოს პარკის ღამის განათება, როდესაც მას სურს და როდესაც მას სურს მისი გამორთვა.

რადიო NOR-ს არაერთხელ დაუსაბუთებია დაუPostდევარი დამოკიდებულება, მაგრამ ყოველ ჯერზე მოსახლეობის მხრიდან დაუდევარი დამოკიდებულება იზრდება.

აღსანიშნავია, რომ ცენტრალურ პარკში უკვე ერთი თვეა საპირფარეშოს კარი გატეხილია, ერთ-ერთ მონაკვეთზე კი ფანჯარაა დამტვრეული, რამდენიმე დღის წინ კი სასმელი შადრევნის ონკანი გატეხეს.