სოფლის განვითარება: რა მხარდამჭერი პროგრამები განხორციელდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში

სოფლის განვითარება: რა მხარდამჭერი პროგრამები განხორციელდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში

სოფლის მეურნეობის რეგიონები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სურსათის უვნებლობისა და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფაში. ერთ-ერთი ასეთი რეგიონია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სადაც მოსახლეობა ძირითადად სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული.

წელიწადში რამდენჯერმე ნინოწმინდის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტები ეწვევიან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, მართავენ შეხვედრებს, უწევენ საველე კონსულტაციებს და საუბრებენ სამთავრობო პროგრამებზე, აცნობებენ მოსახლეობას ახალი პროექტების შესახებ.

სოფლის განვითარების სააგენტოს ნინოწმინდის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის უფროსი სპეციალისტის, მარინა ზალალიანის განცხადებით, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული საჭიროებები და პრობლემები იკვეთება. მოსახლეობა ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე დაბალ ფასებს, სარწყავი სისტემების არარსებობას, მეცხოველეობის სასმელ თასებს და მეცხოველეობის არასაკმარის საძოვრებს ასახელებს. ჩვენ ამ პრობლემებს წარმოვადგენთ ჩვენს ანგარიშში, მოსახლეობის პრობლემებისა და საჭიროებების დემონსტრირებით.

მარინა ზალალალიანი ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მუნიციპალიტეტში არაერთი პროგრამა განხორციელდა:

სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის-2 ბენეფიციარი. ტექნიკური დახმარების პროგრამა-3 ბენეფიციარი. მთის დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების პროგრამა-1 ბენეფიციარი. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამა-1 ბენეფიციარი. შეღავათიანი აგროკრედიტი-50-ზე მეტი ბენეფიციარი.

ზოგადად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 20 კოოპერატივია რეგისტრირებული. აქედან სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განვითარებისთვის გრანტები ოთხმა კოოპერატივმა მიიღო.

უწყების ინფორმაციით, ამ დროისთვის არსებობს კიდევ ერთი პროგრამა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მესხური ჯიშების ხორბლის თესლის საპილოტე საველე ბანკის შექმნის შესაძლებლობას იძლევა. განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 2023 წლის 20 დეკემბერი პროექტის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვის დანერგვის გზით ადგილობრივ დონეზე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ასევე სამცხე-ჯავახეთისთვის დამახასიათებელი ხორბლის ენდემური ჯიშების აღდგენისა და გავრცელების ხელშეწყობა და მათი დანერგვა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში. ამ მიზნის მისაღწევად, რიგ ღონისძიებებთან ერთად, პროექტი ითვალისწინებს საპილოტე ხორბლის თესლის ბანკის შექმნას და 2024 წლიდან 2026 წლამდე პროექტის განხორციელების პერიოდში შესაბამისი აგროტექნიკური დახმარების გაწევას.”