ბიომრავალფეროვნების დაცვა: გამაფრთხილებელი ნიშნები ეროვნულ პარკებში

ბიომრავალფეროვნების დაცვა: გამაფრთხილებელი ნიშნები ეროვნულ პარკებში

ჯავახეთის ეროვნულ პარკსა და საღამოს, ფარავნის და აბულის ტბების დაცულ ტერიტორიებზე ნიშნები დამონტაჟდა .

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში აღნიშნავენ, რომ საღამოს, ფარავნის და აბულის ტბების ტერიტორიებზე გამაფრთხილებელი ფარები უკვე დამონტაჟდა.

საერთო ჯამში, სამ ადგილას დამონტაჟებულია 49 ნიშანი. რაც შეეხება იმ ადგილებს, სადაც ნიშნებზე ინფორმაცია არ ჩანს, ის მალე დაემატება და ეს ფარები შეიცვლება.

ნიშნებზე მითითებულია დაცული ტერიტორიის ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომრები და დაცული ტერიტორიის რეინჯერის ნომერი. ასევე მითითებულია ამკრძალველი სიმბოლოები, გაფრთხილება კოცონის, ნადირობის, ტერიტორიის დაბინძურების წინააღმდეგ და ა.შ.

აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად საღამოს, ფარავნის და აბულის ტბების ბუნების დაცვის ზონაში საინფორმაციო დაფები არ არსებობდა, ამიტომ ისინი, პირველ რიგში, პერიმეტრის გარშემო იყო დამონტაჟებული. მადათაფას, ხანჩალის და ბუღდაშენის ტბების ტერიტორიაზე არის ფარები, მაგრამ ისინი უნდა შეიცვალოს.

უნდა დაემატოს, რომ ჯავახეთის ეროვნული პარკი სამცხე-ჯავახეთში მდებარეობს და მოიცავს ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს вф მოიცავს ხანჩალის, ბუღდაშენის, მადატაფას, ფარავანის, საღამოს, აბულის ტბების ნაკრძალებს, ასევე არცახის ჭაობისა და სულდას ჭაობის ნაკრძალებს.

ეროვნული პარკების უმეტესობა აღჭურვილია კოშკებით, რომლებიც სპეციალურად აღჭურვილია ფრინველების დასათვალიერებლად. არის 250 სახეობის ფრინველი: როგორც მობუდარი, ასევე გადამფრენი. ისინი შეიძლება შეინიშნოს წლის სხვადასხვა დროს.

ჯავახეთის ეროვნული პარკი 2011 წელს დაარსდა. პარკი მოიცავს 24,198 ჰექტარს, სადაც მდებარეობს უნიკალური ვულკანური მთები, სტეპური მდელოები, სუბალპური მდელოები და ტბები ჯავახეთის პლატოზე. ჯავახეთის ეროვნული პარკი ერთ-ერთ ორნიტოლოგიურ ზონად ითვლება, სადაც აქტიურად არის მხარდაჭერილი ფრინველთა სხვადასხვა სახეობის სანაშენე პოპულაციები.