სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალი შესაძლებლობა

სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალი შესაძლებლობა

სოფლის მეურნეობის რეგიონები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სურსათის უვნებლობისა და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფაში. ერთ-ერთი ასეთი რეგიონია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სადაც მოსახლეობა ძირითადად სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული.

ნინოწმინდის სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის სააგენტოს ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის განვითარებისთვის ახალი პროგრამა მოქმედებს, რომელშიც მსურველებს მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ.

პროგრამაში “მოდერნიზაცია და რძის მრეწველობის ბაზრებზე წვდომა” მონაწილეობის განაცხადების მიღება დაიწყება 2024 წლის 5 თებერვალს 12:00 საათზე. პროგრამა თანადაფინანსებულია შემდეგ სფეროებში:

პირველადი რძის წარმოება (ფერმის მშენებლობა); ვეტერინარული მედიცინა და ხელოვნური განაყოფიერება; ალტერნატიული აქტივობები ახალგაზრდებისთვის (მამაკაცები 18-35 წლის და ქალები 18-40 წლის ჩათვლით) – სათბურის მოწყობა არაუმეტეს 100 კვ ფართობით.მ. რძის მიმღები პუნქტი; რძის გადამამუშავებელი საწარმო; რძის შეგროვების პუნქტი საზაფხულო საძოვრებზე;

ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრი ასევე უზრუნველყოფს დახმარებას სოფლის მეურნეობაში ბიზნეს იდეების კონსულტაციების, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეგისტრაციის, კოოპერატივების რეგისტრაციის, ასევე სამთავრობო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ბიზნეს პროექტების სფეროში კონსულტაციების სფეროში.

ასევე, წელიწადში რამდენჯერმე ნინოწმინდის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტები ეწვევიან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, გამართავენ შეხვედრებს, გაუწევენ საველე კონსულტაციებს და ისაუბრებენ სამთავრობო პროგრამებზე, აცნობებენ მოსახლეობას ახალი პროექტების შესახებ. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სოფლის განვითარების სააგენტოს ნინოწმინდის საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრს.