შეხვედრა ომბუდსმენის წარმომადგენლებთან რადიო NOR-ში: ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების ანალიზი

შეხვედრა ომბუდსმენის წარმომადგენლებთან რადიო NOR-ში: ეთნიკური უმცირესობების პრობლემების ანალიზი

რადიო NOR-ის სტუდიაში ომბუდსმენის ოფისის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა.

ომბუდსმენის აპარატის ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწევიან ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობის ანალიზს.

ჩვენ ვაწყობთ შეხვედრებს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებთან, რათა მათგან მივიღოთ ინფორმაცია.

შეხვედრები ქვემო ქართლის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გაიმართა და ამჟამად სამცხე-ჯავახეთის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობს.

ამ შეხვედრებზე ვუკავშირდებით სკოლის თანამშრომლებს, სადაც განვიხილავთ ორენოვანი რეფორმის განხორციელებას, ამ სფეროში არსებულ პრობლემებს და ორენოვანი განათლების შესახებ მოსაზრებებს, ასევე შესაძლო ცვლილებებს. ჩვენ ასევე ვატარებთ შეხვედრებს ჟურნალისტებთან, რათა ადგილზე გავეცნოთ არსებულ პრობლემებს, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ღონისძიებებს. ამ შეხვედრების დროს ასევე განვიხილავთ, რამდენად ეფექტურად არიან ჩართულნი ეთნიკური უმცირესობები პრობლემების მოგვარებაში.

ეს ყველაფერი კეთდება ყოველწლიური ანგარიშის მოსამზადებლად, რომელიც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საკითხებზე ცალკე დაყოფას ითვალისწინებს. ჩვენ ვაგროვებთ პასუხებს იმ კითხვებზე, რომლებიც ანგარიშში შევა. ეს შეხვედრები აუცილებელია უმცირესობების წარმომადგენლებისგან ინფორმაციის მისაღებად და მათთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებისთვის”, – განაცხადა ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თამარ აბაზაძემ.

როგორც თამარ აბაზაძემ აღნიშნა, ორენოვანი განათლების სფეროში გამოვლენილი პრობლემები ყველასთვის ერთნაირია. მასწავლებლების თქმით, სასარგებლო იქნება სწავლების მეთოდების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მათთვის, ვინც ორენოვანი განათლებით არის დაკავებული. ტრენინგის გავლის სურვილს გამოთქვამენ ორენოვანი მასწავლებლებით მომუშავე მასწავლებლებიც.

ყველა შეხვედრის მიზანია ომბუდსმენის ოფიმა მიაწოდოს რეკომენდაციები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ამ საკითხებთან დაკავშირებული სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებთან დაკავშირებისას. ეს რეკომენდაციები მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესებას. ეფექტური რეკომენდაციების მისაღებად აუცილებელია ამ საკითხების ყველა ასპექტის შესწავლა. მთავარი მიზანია ახალი პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, რაც მათ არ იცოდნენ შესაბამისი ორგანოებისათვის რეკომენდაციების მიცემისას.

Radio NOR · Встреча с Представителями Омбудсмена на Радио NOR: Анализ проблем этнических меньшинств