სოფლის მეურნეობა ნინოწმინდაში: ბალანსი დაბალ შემოსავლებსა და წარმოების გაგრძელების აუცილებლობას შორის

სოფლის მეურნეობა ნინოწმინდაში: ბალანსი დაბალ შემოსავლებსა და წარმოების გაგრძელების აუცილებლობას შორის

მეცხოველეობა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყაროა.

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დაბალი ფასი აიძულებს პროდუქტებისა და ცხოველების გაყიდვას შეღავათიან ფასად. მოსახლეობა იძულებულია რძე დაბალ ფასად გაყიდოს, რათა ქარხნებს ვალები გადაუხადოს.

ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, რძის ფასი წელიწადზე მეტია ძალიან დაბალია, ხოლო მაღაზიებში უბრალო წყლის ფასი და ლიტრი რძის ფასი თითქმის იგივეა. მოსახლეობისთვის მიუღებელია ერთ ლიტრ რძეზე 1.2 ლარის ფასი, მაგრამ მათ სხვა არჩევანი არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ ამ ფასად გაყიდონ.

მიუხედავად აშკარა სარგებლისა, სოფლის მოსახლეობა მთლიანად ვერ მიატოვებს მეცხოველეობას, რადგან გარემოში შემოსავლის ალტერნატიული წყაროები შეზღუდულია.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 34,212 მსხვილფეხა და დაახლოებით 30,500 მცირე მსხვილფეხა პირუტყვია.

34,212 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვიდან 1,050 ნინოწმინდაშია, დანარჩენი ნაწილდება სოფლებს შორის, ყველაზე მეტი კი სოფელ გორელოვკაში – 5,520 თავი, სოფელ განძაში – 3,850 თავი, ხოლო სოფელ დილიფში – 2,000 თავი.

სტატისტიკას თუ შევადარებთ, 2022 წელს ქალაქ ნინოწმინდაში 1,162 პირუტყვი იყო, 2023 წელს კი ეს რიცხვი 1,050 თავამდე შემცირდა.

ქალაქ ნინოწმინდაში 30,500 თავი მცირე პირუტყვიდან – 950 თავი, ყველაზე მეტად სოფელ განძაში – 4,200 თავი, სოფელ დილიფში – 3,500 თავი, ხოლო სოფლებში გორელოვკა და ჯერჯერობით იგივე რაოდენობის მცირე პირუტყვი-3,300 თავი.

Radio NOR · Баланс между низкими доходами и необходимостью продолжать производство