საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების სერტიფიცირების გამოცდები დაიწყო

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების სერტიფიცირების გამოცდები დაიწყო

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების სერტიფიცირების გამოცდები დაიწყო. მომდინარეობს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისა და ადმინისტრაციის წევრების, – თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, მდივანი, – სასერტიფიკატო გამოცდები.

ამ ეტაპზე გამოცდის ჩაბარება შეუძლია საქართველეოს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მანამდე არ იყო პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრად, ხოლო ვინც დანიშნული იყო, – უნდა ორჯერ გამოტოვონ და შემდეგ უკვე ჩააბარონ ტესტები.

ამჟამად არიან ადამიანები, ვინც ადრე იკავებდა თავმჯდომარის, მოაადგილის და მდივნის პოზიციები, თუმცა, ახლა შეიცვალა წესები, – მათ არ აქვთ უფლება იმუშაონ ამ პოზიციებზე სერტიფიცირების გარეშე, – ზუსტად ესაა გამოცდის დანერგვის მიზეზი.

ვრცლად ჩვენს აუდიოინტერვიუში სეირან კიურეღიანთან:

Radio NOR · საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების სერტიფიცირების გამოცდები დაიწყო

სეირად კიურეღიანის ამბობს, რომ ტესტირების საკითხები საკმაოდ მარტივია და მოიცავს ყველა იმ ინფორმაციას, რაც საჭიროა რომ თანამშრომელმა იცოდეს. ტეესტები მოიცავს 150 კითხვას ადმინისტრაციული აპარატისათვის, ხოლო 130 კითხვა – წევრებისთვის. ტესტირებიაში 24 კითხვაა, გამსვლელი ბარიერი კი – 15 კითხვაზე სწორი პასუხის გაცემაა. კიურეღიანმა ასევე დაამატა, რომ რეგისტრაციის ადგილები შეზღუდული იყო.  ადმინისტრაციული გამოცდისთვის ბევრი მსურველი იყო, თუმცა შეზღუდული ადგილების გამო მხოლოდ 180 მსირველმა მოასწრო რეგისტრაციის გავლა, ხოლო კომიტეტის – 300.

შეგახსენებთ, რომ წელს არის საპარლამენტო არჩევნიბი, რომელიც ჩატარდება 31 ოქტომბერს.