პენსიის მომატება და პენსიონერთა აზრი

პენსიის მომატება და პენსიონერთა აზრი

2024 წელს საქართველოში პენსია გაიზარდა. ნინოწმინდაში პენსიონერები, რომლებიც მაღალმთიანი შეღავათებით სარგებლობენ, გაზრდილ პენსიას მიიღებენ

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საპენსიო ასაკის მაცხოვრებლებს შორის გამოკითხვა ჩავატარეთ იმის გასარკვევად, კმაყოფილნი არიან, რომ პენსია გაიზარდა. რესპონდენტთა ნაწილმა უპასუხა, რომ კმაყოფილები იყვნენ, მეორე ნაწილმა კი უპასუხა, რომ პენსიების ზრდასთან ერთად, სურსათის ფასებიც იზრდება და გათბობაზე ბევრი ფული იხარჯება.

Radio NOR · Надбавка к пенсии и мнение пенсионеров

აღსანიშნავია, რომ მაღალმთიანეთში მცხოვრების სტატუსის მქონე პენსიონერები 70 წლამდე 378 ლარს, ხოლო 70 წელს გადაცილებულ 498 ლარს მიიღებენ. 70 წლამდე ასაკის პენსიონერები, რომლებიც მაღალმთიან შეღავათებს არ იყენებენ, 315 ლარს იღებენ. ხოლო 70 წელზე მეტი – 415 ლარი.

დღეს ნინოწმინდაში 70 წლამდე ასაკის 2465 პენსიონერია რეგისტრირებული. და 70 წელზე მეტი-2,073 პენსიონერი.

საქართველოში ქალებისთვის საპენსიო ასაკი 60 წელია, მამაკაცებისთვის კი 65 წელი.