ნარჩენების და კომუნალური მომსახურების სტრატეგია 2024-2027 წელს

ნარჩენების და კომუნალური მომსახურების სტრატეგია 2024-2027 წელს

2017 წლიდან მუნიციპალიტეტმა დაიწყო ნარჩენების მართვის გეგმა. ნარჩენების მართვის გეგმა 2023-2027 მოიცავს კომუნალური სამსახურის მიერ განხორციელებულ სამუშაოებს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 20 უკანონო ნაგავსაყრელია, რომელიც 2023 წელს უნდა დახურულიყო, თუმცა სამუშაოების შეუსრულებლობის გამო, ისინი 2024 წლამდე გადაიდო.

2023 წელს შეიძინა მრავალფუნქციური ტრაქტორი, რომელიც ზაფხულში ქუჩებს ჭუჭყისაგან გაასუფთავებს და ზამთარში თოვლისგან ასუფთავებს ტროტუარებს. წელს მერია ნაგავმზიდი მანქანაც შეიძენს. ამ ტექნიკის შესაძენად რეგიონული ფონდიდან 2023 წელს 200,156 ლარი გამოიყო, ხოლო დარჩენილი თანხა 2024 წელს გამოიყოფა.

2024 წლიდან ყველა სახის ნარჩენი კლასიფიცირდება და განადგურდება ცალკე.

პროექტი, რომელიც ხუთი წლის განმავლობაში იყო გათვალისწინებული, გულისხმობს ნაგვის ურნებისა და ნაგვის შემგროვებლების შემოღებას, ასევე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა სახის ნარჩენების დახარისხებას.

პროექტის მიხედვით, 2023 წლიდან 2027 წლამდე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განხორციელდება ნაგვის დახარისხება, რაც ხალხს ავალდებულებს ნაგვის დალაგებას და განკარგვას ცალკეულ კონტეინერებში.

მუნიციპალიტეტი ნარჩენების მაკულატურით დაიწყებს, ეტაპობრივად გააფართოვებს ნარჩენების ჩამონათვალს. ქაღალდი, რომელიც ადრე გადაყრილი ან დამწვარი იყო, ახლა უნდა შეგროვდეს და გადამუშავდეს.

ოთხი ადამიანისგან შემდგარმა ოჯახმა კომუნალურ მომსახურებაში თვეში 2 ლარი უნდა გადაიხადოს, ხოლო ოჯახში, სადაც 4 ადამიანზე ნაკლებია, ოჯახის თითოეულ წევრზე 0.50 თეთრი უნდა გადაიხადოს.

იურიდიული პირებისთვის ნაგვის კომუნალური გადასახადი 18 ლარია.

ამის შესახებ მეტი ეკონომიკის სამსახურის უფროსისგან, საიათ მკოიანისგან შევიტყვეთ:

Radio NOR · Стратегия отходов и коммунальных eслуг 2024–2027