ვინ არის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში პასიური კომუნალი სამსახურის სერვისი გადახდაში

ვინ არის ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში პასიური კომუნალი სამსახურის სერვისი გადახდაში

2023 წელს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ნაგვისთვის კომუნალური გადასახადი 137 000 ლარს შეადგენდა.

2018 წლიდან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ნაგვის გატანისთვის კომუნალური გადასახადების გადახდა მოეთხოვება. 2023 წლიდან შემოღებული ახალი წესების თანახმად, ოთხი ან მეტი ადამიანისგან შემდგარმა ოჯახებმა ნაგვისთვის 2 ლარის ყოველთვიური გადასახადი უნდა გადაიხადონ. ოჯახებში, სადაც 4 ადამიანზე ნაკლებია, ოჯახის თითოეული წევრისთვის გათვალისწინებულია ყოველთვიური გადასახადი 0.50 თეთრით. იურიდიულ პირებს თითოეულ კუბურ მეტრ ნაგავზე 18 ლარის გადახდა მოეთხოვებათ.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში აბონენტების საერთო რაოდენობა 5,429-ია, აქედან 1,023 იურიდიული პირია.

ამასთან, მუნიციპალიტეტში არიან მაცხოვრებლები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ იხდიან ნაგვის საფასურს. მოსახლეობა, რომელსაც ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არ გადაუხდია კომუნალური გადასახადები ნაგვისთვის, მიიღებს გაფრთხილებას. დაგვიანებული გადახდა შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმები.

მერიაში აღნიშნავენ, რომ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 90% ნაგვის შეგროვებას რეგულარულად და კეთილსინდისიერად იხდის. ამ საკითხში ყველაზე ნაკლებად აქტიურები ჯერჯერობით სოფლის მცხოვრებლები არიან, მეორე ყველაზე პასიურები კი ეშტიის მაცხოვრებლები იყვნენ. ქალაქ ნინოწმინდაში განსაკუთრებით გამოირჩეოდა დიდი მაღაზიები, რომლებიც, სამწუხაროდ, არ ასრულებენ ნაგვის შეგროვების გადახდის ვალდებულებებს.

მერიის ეკონომიკის დეპარტამენტი მოსახლეობას ნაგვის შეგროვების საფასურის კეთილსინდისიერად გადახდას სთხოვს. გადაუხდელობის შემთხვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები, როგორიცაა ჯარიმების დაწესება, ასევე დოკუმენტების დამუშავების სირთულეები. სანამ დავალიანება არ გადაიხდება, აბონენტები ვერ შეძლებენ დოკუმენტაციის პროცესების გაგრძელებას.

ყოველთვიურად, მერიის ეკონომიკის დეპარტამენტი განაახლებს მონაცემთა ბაზას. თუ ოჯახში ცვლილებებია, თუ ოჯახის წევრი დაემატა ან პირიქით, ან თუ ოჯახი დიდი ხნის განმავლობაში აპირებს წასვლას, აუცილებელია მერიის წარმომადგენლების ინფორმირება ცვლილებების შესატანად.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურის უფროსის, ანდრანიკ ბდოიანის თქმით, ჩვენ გარშემო დავდივართ და გრაფიკის მიხედვით ვიღებთ ნაგავს, როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში. ქალაქ ნინოწმინდაში ნაგვის გატანა ხდება ყოველდღე, სოფლებში კი – გრაფიკის მიხედვით თვეში რამდენჯერმე. როდესაც სოფლის კომისრები დარეკავენ და აცნობებენ, რომ ნაგვის ურნები სავსეა, მანქანა მაშინვე მიდის სოფელში, რომ ნაგავი გაიზიდოს. წელს მერიას ვთხოვეთ, ისევ ნაგვის ურნები შეიძინონ ძველი გატეხილი ურნების შესაცვლელად, ასევე ურნები დაამატონ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.

Radio NOR · Кто в Ниноцминдском муниципалитете пассивно относится к оплате мусора