ფასები არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

ფასები არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე მარეგულირებელი ფასები დამტკიცდა.

ქალაქში, 1 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 1.38 ლარი ღირს.

ფასი 1 კვ. სოფლებში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მეტრი 0.41 ლარია.

სოფლებს შორის არასასოფლო—სამეურნეო დანიშნულების მიწის 1 კვადრატული მეტრის ფასი 0.35 ლარია.

1 კვადრატული მეტრის მიწის სტანდარტული ფასი, რომელიც ფედერალური მაგისტრალიდან 50 მეტრის რადიუსში მდებარეობს, 0.69 ლარია.

მარეგულირებელი ფასი არის ლეგალიზაციის ფასი, ის განსხვავდება მიწის გაყიდვის ფასისგან. გაყიდვისას აუდიტის მიერ ამ ფასს ემატება გარკვეული თანხა, რომელიც შეიძლება აღემატებოდეს სტანდარტულ ფასს.

Radio NOR · Цены и налоги на несельскохозяйственные земли