კარლ მარქსის შესახვევში ჭა შეკეთდა

კარლ მარქსის შესახვევში ჭა შეკეთდა

ქალაქ ნინოწმინდაში, კარლ მარქსის შესასვევში, 2 წლის განმავლობაში ჩამონგრეული იყო საკანალიაციო ჭის მისაფარი ბეტობნის კონტრუქცია.

ჩამონგრეული კონტრუქცია ხელს უშლიდა მანქანების მოძრაობას და საფრთხეს უქმნიდა ქვეითებს, განსაკუთრებით ღამოს საათებში.

გუშინ, 6 მარტს, რადიო NOR-ი კვლავ დაუბრუნდა ამ პრობლემას და მიმართა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ნინოწმინდის ფილიალის უფროს, არკადი კვატაშიძეს. გუნდის მხრიდან იყო პრობლემის სწრაფი გამოხმაურება და რეაგირება, რის შედეგადაც კარლ მარქსის შესახვევში საკანალიზაციო ჭის მისაფარფებელი ბეტონის კონტრუქცია შეკეთდა.