როდის გამოიდარებს საქართველოში?

როდის გამოიდარებს საქართველოში?

ბოლო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამინ­დი მკვეთ­რად გა­უ­ა­რეს­და. დღეს ქვეყ­ნის მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ნა­ლე­ქია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

meteo.gov.ge -ს თა­ნახ­მად, და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში დრო­გა­მოშ­ვე­ბით ღრუბ­ლი­ა­ნო­ბა მო­ი­მა­ტებს. ღა­მით და დი­ლის სა­ა­თებ­ში უმე­ტეს რა­ი­ონ­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია წვი­მა. იქ­რო­ლებს და­სავ­ლე­თის ქარი 10-15მ/წმ. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა: დაბ­ლობ­ში ღა­მით +7, +13°, დღი­სით +13, +18°; მთა­ში ღა­მით +4, +9°, დღი­სით +10, +15°; მა­ღალ მთა­ში ღა­მით +2, +7°, დღი­სით +6, +11°.

აღ­მო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­შიც ღა­მით და დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში უმე­ტეს რა­ი­ონ­ში იწ­ვი­მებს, ზო­გან ძლი­ე­რად, ღა­მით ჩრდი­ლო-მა­ღალმთი­ან რა­ი­ო­ნებ­ში შე­საძ­ლე­ბე­ლია თოვ­ლიც. ასე­ვე მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ცვა­ლე­ბა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბის ქარი 10-15მ/წმ. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა: ბარ­ში ღა­მით +6, +11°, დღი­სით +12, +17°; მთა­ში ღა­მით +3, +8°, დღი­სით +10, +15°; მა­ღალ მთა­ში ღა­მით -1, +4°, დღი­სით +5, +10°.

წვიმს დე­და­ქა­ლაქ­შიც, ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 14 გრა­დუ­სამ­დე გათ­ბე­ბა. დღის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თის ქარი 10-15მ/წმ. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა: ღა­მით +10°, დღი­სით +14°.

ბა­კუ­რი­ან­სა და სტე­ფან­წმინ­და­ში – დი­ლით მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ნა­ლე­ქი, შე­საძ­ლე­ბე­ლია თოვ­ლჭყა­პის სა­ხით. ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა ბა­კუ­რი­ან­ში +9°, სტე­ფან­წმინ­და­ში – 6°

რაც შე­ე­ხე­ბა გრძელ­ვა­დი­ან პროგ­ნოზს, მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ცვა­ლე­ბა­დი მოღ­რუბ­ლუ­ლო­ბაა, რიგ რა­ი­ო­ნებ­ში კი წვი­მა შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა. ოღონდ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბა.

9 მა­ისს სა­ქარ­თვე­ლოს მნიშ­ვნე­ლო­ვან ნა­წილ­ში აღარ იწ­ვი­მებს.

თბი­ლის­ში მზი­ა­ნი ამინ­დია მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში კი ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა 23 გრა­დუ­სამ­დე გათ­ბე­ბა.

მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და უნა­ლე­ქო ამინ­დი შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა 10 მა­ის­საც, თუმ­ცა 11 მა­ი­სი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს უმ­რავ­ლეს რე­გი­ო­ნებ­ში ისევ იწ­ვი­მებს.