ნინოწმინდის ქალების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

ნინოწმინდის ქალების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

უკვე რამდენიმე წელია, რაც საკრებულოს საბჭოში მოქმედებს გენდერული საბჭო, რომელიც შედგება საკრებულოს დეპუტატებისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის გენდერული თანასწორობისა და ტურიზმის სფეროს თანამშრომლებისგან.

პანდემიის გამო აქტივობები არ ტარდებოდა. თუმცა საბჭომ განაახლა თავისი აქტიური საქმიანობა. რამდენიმე დღის წინ გაიმართა სხდომა, სადაც განიხილეს სამომავლო გეგმები. გეგმის შესაბამისად უნდა განხორციელდეს შემდეგი აქტივობები: შეხვედრა სოფელში მცხოვრებ ქალებთან, სხვადასხვა პროფესიის მქონე წარმატებულ ქალებთან, ტრენინგები სოფელში მცხოვრები ქალებისათვის და აქტივობები და კონკურსები სხვადასხვა მიმართულებით.

საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, წელს შესაძლებელი გახდა ქალების ინტეგრირება სოფლებში მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრებში მონაწილეობაში.

გენდერული საბჭოს მიზანია მუნიციპალიტეტის ქალების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება და მათი ჩართვა ბიუჯეტის მიღებასა და მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.

როგორც ვაჰან აროიანი აღნიშნავს, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქალები არ არიან აქტიურები და ეს გამოწვეულია იმით, რომ მათი აზრით, მათი ადგილი სამზარეულოშია, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში კი კაცებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები.

გენდერული საბჭოს წინადადებით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შევიდა მუხლი, სადაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის და საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილთათვის საცხოვრებელი ფართის გასაქირავებლად შესაბამისი დოკუმენტაციის მიხედვით გათვალისწინებულია თანხა ქირის გადასახდელად.