საკრებულოში ექვსი თვის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა გაიმართა

საკრებულოში ექვსი თვის საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა გაიმართა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მოსმენები 4 ივლისს დაიწყო, სადაც მერიის სამსახურისა და იურიდიული პირების 2022 წლის ყველა სახის ფინანსური ხარჯები განიხილა. მოსმენები დღემდე გრძელდებოდა.

მოსმენები საკრებულოს არსებობის დღიდან ყოველწლიურად იმართება. მოსმენის შემდეგ შესაბამისმა კომისიამ და საკრებულოს ფრაქციამ უნდა განიხილოს საკითხები. მოსმენების დროს შეისწავლება ყველა ფინანსური ხარჯი, რამდენად განხორციელდა სახელმწიფო შესყიდვები კანონის ფარგლებში, სად იყო დარღვევები ან ხარვეზები, ყველა საკითხი, რათა მომავალში არ მოხდეს შეცდომები და გაიცემა რეკომენდაციები სხვადასხვა ღონისძიებების შემდგომი დაგეგმვისთვის.

წელს გადაწყდა ასეთი მოსმენების ჩატარება ყოველი კვარტლის ბოლოს, რათა რეკომენდაციები გაიცესს და მომდევნო კვარტალში არ მოხდეს დარღვევები და ხარვეზები, ვინაიდან წლის ბოლოს უკვე შეუძლებელია რაიმეს შეცვლა.

იხილეთ ასევე: