ქმედებები არ ამართლებს მოლოდინს. რა ღონისძიებებს ატარებს მერიის განათლების დეპარტამენტი?

ქმედებები არ ამართლებს მოლოდინს. რა ღონისძიებებს ატარებს მერიის განათლების დეპარტამენტი?

2022 წელს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან საგანმანათლებლო ღონისძიებებისთვის 3000 ლარი გამოიყო. კულტურის, სპორტისა და განათლების დეპარტამენტმა წელს არაერთი ღონისძიება გამართა, რომელთაგან ერთ-ერთი, ვიქტორინა „რა? სად? Როდის?”, იყო საგანმანათლებლო.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სტუდენტები და სკოლის მოსწავლეები ამბობენ: „რა თქმა უნდა, კარგია, რომ ასეთი აქტივობები ტარდება, მაგრამ უკეთესი იქნება, საგანმანათლებლო ბანაკები ან გაცვლითი პროგრამები თუ ჩატარდება“.

არმენ მანუკიანი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ მამწვარადან, მიიჩნევს, რომ მსგავსი ღონისძიებები ისე უნდა ჩატარდეს, რომ ენის ბარიერი არ იყოს. „ხშირად ვმონაწილეობთ ბანაკებსა თუ პროექტებში საქართველოს სხვა ქალაქებში, მაგრამ ბევრი რამ არ გვესმის, რადგან ენა არ ვიცით”. ნინოწმინდელი კარინა კარსლიანი კი ამბობს, რომ საქართველოს სხვა ქალაქებში სწავლა კარგია, რადგან ამ გზით ბევრი ისწავლის სახელმწიფო ენას.

ნინოწმინდის მერიის განათლების სამსახურში, ამასთან დაკავშირებით განაცხადეს, რომ აქვთ მკაფიო გეგმა, რომელსაც ყოველწლიურად ახორციელებენ და თუ რაიმე ინიციატივა იქნება, შეუძლიათ ახალგაზრდებს მის განხორციელებაში დაეხმარონ. თუმცა ეს იდეები მომავალი წლის ბიუჯეტის დამტკიცებამდე გეგმაში უნდა შევიდეს.

Radio NOR · Действия не оправдывают ожидания. Какие мероприятия проводит отдел образования?

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და განათლების განყოფილება მოიცავს 7 იურიდიულ დაწესებულებას (მუსიკალური სკოლა, საბავშვო ბაღები, სკოლისგარეშე განათლება, სპორტული სკოლა, კულტურის ცენტრი, მუზეუმები (ადგილობრივი ისტორია და ვ. ტერიანი), ბიბლიოთეკები). თითოეულ ამ ინსტიტუტს აქვს საკუთარი ბიუჯეტი, რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად:

ა(ა)იპ ნინოწმინდის სამუსიკო სკოლა – 134 ათასი ლარი
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება – 57,7 ათასი ლარი
ა(ა)იპ ნინოწმინდის კულტურის ცენტრი – 132 ათასი ლარი
ა(ა)იპ ვ.ტერიანის სახელობის მუზეუმი – 18,5 ათასი ლარი
ა(ა)იპ ნინოწმინდის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი – 23,6 ათასი ლარი
ა(ა)იპ ნინოწმინდის საბავშვო ბაღების გაერთიანება – 1,228,2 ათასი ლარი
ა(ა)იპ ნინოწმინდის სპორტის სკოლა – 210 ათასი ლარი