ყოფილ სასწავლებელთან არსებული საკანალიზაციო სისტემა გაწმენდილია

ყოფილ სასწავლებელთან არსებული საკანალიზაციო სისტემა გაწმენდილია

გასულ კვირას რადიო NOR-მა გამოაქვეყნა ინფორმაცია ყოფილი სასწავლებლის ტერიტორიის საკანალიზაციო წყლით დატბორვის შესახებ.

ამჟამად წყალი აღარ ჟონავს. საკანალიაციო მილები გაწმენდილია. თუმცა გაერთიანებული წყალმომარაგების სამსახურის თანამშრომლები სთხოვენ მოსახლეობას, რათა ფრთხილად მოეპყრონ საკანალიზაციო სისტემას. არსებული მილები არ არის განკუთვნილი ნაკელისთვის, რასაც ხალხი უშვებს ამ სისტემაში.

ტერიტორიის საკანალიზაციო წყლით დატბორვას შეიძლება სერიოზული შედეგები მოჰყვეს, მათ შორის:

  • ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება: საკანალიზაციო სისტემიდან წყალი შეიძლება შეიცავდეს საშიშ ბაქტერიებს, ვირუსებს და ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანისა და ცხოველის ჯანმრთელობას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინფექციების და დაავადებების გავრცელება.
  • ქონების დაზიანება: კანალიზაციის დატბორვამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს შენობებს, სახლებს, ინფრასტრუქტურას და პირად ნივთებს. წყალმა შეიძლება გამოიწვიოს კოროზია, მასალების გახრწნა და ელექტრო მოწყობილობების დაზიანება.
  • გარემოსდაცვითი შედეგები: გაჟღენთილი საკანალიზაციო წყალი შეიძლება შევიდეს გარემოში და დააბინძუროს ნიადაგი, მდინარეები, ტბები და მიწისქვეშა წყლები. ამან შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ეკოსისტემებზე, წყლის რესურსებსა და ველურ ბუნებაზე.

ქალაქში საკანალიზაციო და წყალსადენი სისტემების დიდი ნაწილი მოძველებულია, თუმცა ხალხი არ უფრთხილდება იმასაც, რაც კარგ მდგომარეობაში გვაქვს.