რას ფიქრობენ მძღოლები ავტომობილებიდან მავნე ნივთიერებების გამონაბოლქვზე ჯარიმების შესახებ

რას ფიქრობენ მძღოლები ავტომობილებიდან მავნე ნივთიერებების გამონაბოლქვზე ჯარიმების შესახებ

4 სექტემბრიდან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ძალაში შევიდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც, მავნე ნივთიერებების ემისიის სტანდარტების გადაჭარბებისთვის საქართველოში მძღოლები შეიძლება დაჯარიმდნენ.

ამ სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგს ახორციელებენ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მობილური ჯგუფები.

მოსახლეობაში გამოკითხვა ჩავატარეთ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლების მოსაზრების გასაგებად ახალ კანონთან დაკავშირებით.

მოსახლეობის ნაწილი მხარს უჭერს ამ კანონს და თვლის, რომ ყველა მანქანის მფლობელმა ხელი უნდა შეუწყოს სიტუაციის გაუმჯობესებას და მანქანების კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებას, რათა სხვებს ზიანი არ მიაყენოს. რადგან, როგორც ისინი განმარტავენ, ჰაერის სერიოზული დაბინძურება უარყოფითად მოქმედებს ადამიანების ჯანმრთელობაზე.

გამოკითხულთა უმრავლესობა, განსაკუთრებით ტაქსის მძღოლები, აცხადებენ, რომ მათ ძველი მანქანები ჰყავთ და ფინანსურად მათ არ შეუძლიათ შეცვალონ ისინი ან შეასრულონ საჭირო რეაბილიტაცია. ეს ადამიანები დამოკიდებულნი არიან თავიანთ მანქანებზე ფულის შოვნისა და ოჯახების დასახმარებლად, ამიტომ ისინი ითხოვენ დამატებით დროს ძველი მანქანების გამოსაყენებლად, სანამ ისინი გადამუშავებისთვის არ გაიგზავნებიან.

ასევე, ბევრმა მაცხოვრებელმა გამოთქვა მოთხოვნა ევროპიდან მანქანების იმპორტზე მკაცრი კონტროლის შემოღების შესახებ, რათა თავიდან იქნას აცილებული პრობლემები მათი ყიდვისა და გამოყენებისას. რესპონდენტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ მაღალი ხარისხის ბენზინის ნაკლებობა ასევე უარყოფით გავლენას ახდენს გამონაბოლქვის სტანდარტების გადაჭარბებაზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი აუდიო მასალა.

Radio NOR · Мнения населения о штрафах за выбросы вредных веществ от автомобилей

ეკიპაჟს აქვს უფლება გააჩეროს მანქანა და შეამოწმოს სპეციალური მოწყობილობით;

  • მძღოლს უფლება აქვს არ დაეთანხმოს ჯარიმას-მას აქვს ორი საათი, რომ შეეცადოს მანქანის გადამოწმება ნებისმიერ ტექნიკურ ცენტრში;
  • დაჯარიმდებიან როგორც ადგილობრივები, ასევე უცხოელები;
  • თუ ჯარიმა გადაიხდება 10 დღის განმავლობაში, 20 %-ით გამოიქვითება;
  • ფიზიკური პირებისთვის ხილული გამონაბოლქვის მქონე მანქანის მართვის ან გადაცემისათვის ჯარიმა 100 ლარია. იგივე თანხაა დაწესებული გამონაბოლქვის შემოწმებაზე უარის თქმისთვის;
  • განმეორებითი დარღვევა 15 დღის განმავლობაში – ჯარიმა 300 ლარი, ყოველი მომდევნო – 600 ლარი;
  • იურიდიული პირებისთვის პირველი ჯარიმა 500 ლარია, მეორე 1500 ლარი და ყოველი მომდევნო დარღვევისთვის 3000 ლარი.
    თუ ჯარიმა გადაიხდება 10 დღის განმავლობაში, მისი თანხა შემცირდება 20%-ით.

აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ძალაში შევიდა დაგეგმილი ტექნიკური ინსპექტირების ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილებები. შემოღებულია მავნე გამონაბოლქვის უფრო მკაცრი სტანდარტები. ასე რომ, ბენზინის ძრავის მქონე მანქანების გამონაბოლქვის კოეფიციენტი ახლა არის 0,55% CO (0,6%-ის ნაცვლად).

2023 წლის 1 თებერვლიდან ძალაში შევიდა მანქანის მიერ ტექნიკური შემოწმების ფასიანი ხელახალი გავლა. ზომების გამკაცრების მიზეზი ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, პირველი შემოწმებისას ავტომობილების სტანდარტებთან შეუსაბამობა გახდა.