ბრძოლა ნარჩენებთან: ახალი ნაგავმზიდი მანქანა კომუნალური სამსახურისთვის

ბრძოლა ნარჩენებთან: ახალი ნაგავმზიდი მანქანა კომუნალური სამსახურისთვის

მერია რეგიონალური ფონდიდან ნაგავმზიდ მანქანას ყიდულობს.

წელს შესყიდვაზე კონსოლიდირებული ტენდერი გამოცხადდა, რისთვისაც 537,720 ლარის ოდენობის თანხა გამოიყო. ტენდერში კომპანია “ჯი-თი” – მ გაიმარჯვა,  537,712 ლარით. შესყიდვა განხორციელდება 2023-2024 წლების თანხების ხარჯზე. ხელშეკრულება უკვე შედგენილია და კომპანია იღებს ვალდებულებას ნაგავმზიდი მანქანა მიაწოდოს 2024 წლის განმავლობაში.

სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, ნაგვის შეგროვების მანქანა უნდა იყოს ახალი, გამოშვებული 2023 წელს.

აღსანიშნავია, რომ 537,712 ლარიდან წელს რეგიონული ფონდიდან გამოიყო 200,156 ლარი, ხოლო დარჩენილი თანხა 2024 წელს გამოიყოფა.

მუნიციპალურ სამსახურს აქვს სამი ნაგავმზიდი მანქანა და ერთი ტრაქტორი, რომლებიც გამოიყენება ნაგვის გასატანად როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში.

“თითოეულ ნაგავმზიდს აქვს გრაფიკი, რომელიც განსაზღვრავს, რომელ სოფლებში უნდა გაიგზავნოს რეისი. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ სოფელში დასუფთავების შემდეგ ნაგავი კვლავ გროვდება. ასეთ შემთხვევებში სპეციალისტები ან სოფლის მერის წარმომადგენლები ამის შესახებ მუნიციპალურ სამსახურს აცნობენ და ნაგავმზიდი დაუყოვნებლივ იგზავნება მითითებულ მისამართზე”, – განაცხადა მუნიციპალური სამსახურის დირექტორმა ანდრანიკ ბდოიანმა.

Radio NOR · Борьба с мусором: новая машина для коммунальной службы