2023 წლის ბიუჯეტი პირველი 9 თვის განმავლობაში შესრულებულია 72%-ით

2023 წლის ბიუჯეტი პირველი 9 თვის განმავლობაში შესრულებულია 72%-ით

30 ნოემბერს გაიმართა საკრებულოს სხდომა, რომელზეც პირველი 9 თვის განმავლობაში 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების საკითხი განიხილეს და ის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა სამველ არზუმანიანმა წარადგინა.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით, 2023 წლის პირველ 9 თვეში ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილი 72% – ით შესრულდა, რაც დაგეგმილი 15 870 200 ლარიდან 11 427 500 ლარია.

საკუთარი შემოსავალი ასევე გეგმით გათვალისწინებული 15 798 500 ლარის 71,7% – ს შეადგენდა. დამატებითი გადასახადი შესრულდა 75,3% – ით 6 833 600 ლარის გეგმით. ქონების გადასახადი 85,5% – ით შესრულდა. არასაგადასახადო შემოსავლებმა 478 100 ლარის გეგმით 170% შეადგინა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 852 000 ლარი მიიღეს, დაგეგმილი 4 378 500 ლარის ნაცვლად.

მთლიანობაში ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 44,9% – ით შესრულდა. საკრებულოსთვის გათვალისწინებული თანხებიდან 1 114 500 ლარის ოდენობით გამოიყო 466 500 ლარი. დაგეგმილი 3 421 500 ლარიდან მერიისთვის გამოიყო 1 451 600 ლარი. სარეზერვო ფონდმა 16,1% შეადგინა. საკრებულოსთვის გამოყოფილი 1 099 500 ლარიდან დაფინანსდა 739 400 ლარი. მერიისთვის გათვალისწინებული 3 254 300 ლარიდან დაფინანსდა 2 133 500 ლარი.

Radio NOR · Бюджет на 2023 год за первые 9 месяцев исполнена 72%

სარეზერვო ფონდი 92,400 ლარით ფინანსდება 230,00 ლარის გეგმით. მუნიციპალური ფონდის მიერ მოწოდებული 157 700 ლარიდან გამოიყო 106 200 ლარი. ინფრასტრუქტურა დაგეგმილი 12 247 800 ლარიდან 3 629, 00 ლარის ოდენობით დაფინანსდა, მათ შორის 6 387 100 ლარი გათვალისწინებულია გზების შეკეთებისთვის, დაფინანსდა 2 374 ლარი, ადმინისტრაციული შენობების შეკეთება, სადაც დაგეგმილი 466 000 ლარიდან გამოიყო 144 000 ლარი.

გარე განათებისთვის გათვალისწინებული 813 300 ლარიდან დაფინანსდა 162 400 ლარი. სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული 439 400 ლარიდან დაფინანსდა 109 400 ლარი. სოციალური დახმარება და ჯანდაცვა დაფინანსდა 917 800 ლარის ოდენობით 721 900 ლარის გეგმით.