ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2024 წელს

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2024 წელს

25 დეკემბერს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2023 წლის ბოლო შეხვედრა გამართა, რომელზეც 10 კითხვა დაისვა.

პირველი კითხვა ეხებოდა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებას.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი დაამტკიცა, რომელიც 13,900,000 ლარს შეადგენს. როგორც 2023 წელს, ბიუჯეტის პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზეა.

ადგილობრივი გადასახადი 4,883,100 ლარია, დამატებითი გადასახადი კი 8,838,700 ლარი. ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 13,900,000 ლარს შეადგენს და შემდეგნაირად ნაწილდება: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ხარჯები 187,000 ლარია, მერიის ხარჯები კი 2,997,260 ლარი. სარეზერვო ფონდი 230 000 ლარს შეადგენს. მუნიციპალური განვითარების ფონდი 141,700 ლარს ითვალისწინებს. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის თანხა 4,697,240 ლარს შეადგენს.

2024 წლის ბიუჯეტი მოიცავს მცხოვრების წინადადებას.

საჯარო მოხელეთა ხელფასები 10% – ით გაიზრდება.

2024 წლის ბიუჯეტის გეგმა ერთხმად მიიღეს დამსწრე დეპუტატებმა.

დანარჩენ 9 საკითხზე მოგახსენებთ, რომლებიც შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა შემდეგ მასალებში.

მეტი ჩვენს ვიოდემასალაში: