სოციალური მხარდაჭერა საქართველოში: ვის შეუძლია სოციალური პაკეტის მიღება 2024 წელს

სოციალური მხარდაჭერა საქართველოში: ვის შეუძლია სოციალური პაკეტის მიღება 2024 წელს

2024 წელს სოციალური დახმარებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 803 000 ლარი გამოიყო. სოციალური პაკეტი მოიწოდება ერთხელ და მოქალაქეებს მისი გამოყენება წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ შეუძლიათ. პაკეტში შედის ცხრა ელემენტი.

სოციალური პაკეტით სარგებლობა შეუძლიათ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც შესაბამისი დოკუმენტები წარადგინეს.

თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ თითოეული სტატიისთვის გამოყოფილ თანხებს, სოციალურ პაკეტში ცვლილებებს, ასევე მოსახლეობის მოსაზრებებსა და პრეფერენციებს ჩვენი აუდიო მასალის მოსმენით.

Radio NOR · Социальная Поддержка в Грузии: Кто Имеет Право на Социальный Пакет в 2024

პაკეტში შედის სამედიცინო მომსახურებისათვის განკუთვნილი სტატიები. 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნები, რომლებმაც მარჩენალი დაკარგეს, თითოეული ბავშვისთვის ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ. ერთჯერადი დახმარება ასევე გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. არსებობს სტატია ვეტერანების შესახებ, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სარეიტინგო ქულა 65,000-დან 120,000 ქულამდე. 26 წლამდე ასაკის სტუდენტებს, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებს და მათ, ვინც მარჩენალი დაკარგა, შეუძლიათ სტიპენდიის სახით ერთჯერადი დახმარება კარგი აკადემიური დასწრების მეშვეობით. სოციალური დახმარება ასევე გაეწევათ დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ქვრივებს, ასევე ვეტერანთა ცოლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში.