სოციალურად დაუცველი ბავშვების შემწეობა ივნისიდან 150 ლარამდე გაიზრდება

სოციალურად დაუცველი ბავშვების შემწეობა ივნისიდან 150 ლარამდე გაიზრდება

2022 წლის 1 ივნისიდან შემწეობა სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის 150 ლარამდე გაიზრდება.

არაოფიციალური მონაცემებით შემწეობა ხელმისაწვდომი იქნება იმ ბავშვებსთვის, ვისი ოჯახების რეიტინგული ქულაც არ აღემატება 120 000. ოფიციალური ბრძანება სოციალურ სააგენტოებს ჯერ არ მიუღიათ, თუმცა როცა ხელმისაწვდომი იქნება, მოსახლეობა შეძლებს ყველა საჭირო ინფორმაციის მიღებას.

“ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ნაბიჯები მნიშვნელოვნად დაწევენ სიღარიბის დონეს. ბუნებრივია, ჩვენი გადაწყვეტილებები მიზნად ისახავს, ​​ერთის მხრივ, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ეპიდემიით მიყენებული ზიანის შერბილებას, მეორე მხრივ კი სოციალურად დაუცველ ოჯახების შრომისუნარიანი წევრების შრომის ბაზარზე გააქტიურებას“, – განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა